fundacja

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu powstała w 2002 r dzięki wspólnej inicjatywie Powiatu Zgorzeleckiego, Gminy Zgorzelec, Miasta Zgorzelec BOT Elektrownia Turów SA oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Zgorzelcu.

Jednym z najistotniejszych celów jaki obecnie stoi przedFundacją jest rozwijanie działalności Europejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego Zgorzelec/Goerlitz  Meetingpoint  Music  Messiaen. Centrum tworzy możliwość spotkań na styku trzech granic mieszkańców wielu narodów oraz korzystania z szerokiej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej.meetingpoint