ECEK – Archiwum


Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MeetingPoint Music Messiaen

Realizacja projektu „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec / Goerlizt Meetingpint Music Messianen -etap I” zbliża się do końca. Od początku realizacji umowy do końca września br. wykonawca wykonał prace o łącznej wartości 1.571.244,21 € netto, co stanowi 83,37% wartości umowy. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz odbiory przez instytucje do tego uprawnione.

Zgodnie w harmonogramem projektu ostateczne oddanie budynku do użytku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi 28 listopada 2014r. Konferencja zamykająca projekt została zaplanowana na połowę grudnia 2014r. Konferencja połączona będzie z prezentacją książki o charakterze edukacyjnym i popularno – naukowym o francuskim kompozytorze Olivierze Messiaen i powstaniu jego utworu „Kwartet na Koniec Czasu” w obozie jenieckim Stalag VIIIA. Również na konferencji zamykającej projekt zaplanowano otwarcie wystawy tematycznej poświęconej właśnie jeńcom wojennym przebywającym w czasie II wojny światowej na Stalagu VIII A oraz twórczości obozowej.
Budowa Centrum stworzy możliwość spotkań na styku trzech granic mieszkańców wielu narodów, skorzystania z szerokiej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej. W pracach organizowanych w Centrum uczestniczyć będą pedagodzy, artyści, dzieci i młodzież oraz seniorzy z różnych krajów Europy. Realizacja projektu przyczyni się także do wzrostu jakości prezentacji dorobku O.Messiaena, zbiorów upamiętniających funkcjonowanie Stalagu VIII A., organizacji spotkań kompozytorów z całej Europy oraz koncertów z udziałem światowej klasy muzyków.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Zgorzelec 30.10.2014 r.

Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MeetingPoint Music Messiaen 

Z wielką radością informujemy, że prowadzona na terenie byłego obozu jeńców wojennych Stalag VIIIA budowa Europejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego Zgorzelec – Görlitz MeetingPoint Music Messiaen zbliża się do finału.
Prace budowlane postępują pełna parą a budynek Centrum dumnie już stoi. Równocześnie do prac przy budynku prowadzono i już zakończono  budowę ścieżek edukacyjnych oraz renowację pomnika. Realizacja inwestycji przebiega planowo a ukończenie wszystkich robót budowlano-montażowych – zaplanowano nie później niż do 31 października 2014 roku. Natomiast oddanie obiektu do użytku i uzyskanie bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie przewidziane jest na dzień 28 listopada 2014 roku. Jednocześnie na terenie Stalagu już po raz siódmy trwa Międzynarodowy Workcamp. Ponad trzydzieścioro uczestników z Polski, Niemiec i Włoch kontynuuje prace porządkowe rozpoczęte w poprzednich latach. Jest to z pewnością również okazja uczestniczenia w pracach archeologicznych prowadzonych na terenie Stalagu. Młodzież będzie również współtworzyć kolejną rzeźbę, która po zakończeniu workcampu zostanie zainstalowana na terenie Stalagu.

Dzięki tegorocznym spotkaniom młodzież również pozna nasz projekt, jego cele oraz z bliska ma możliwość obejrzenia powstającego Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN. W tak ważnym miejscu pamięci narodowej ma możliwość uczyć się i poznawać naszą historię, aby w przyszłości dzięki zdobytym doświadczeniom móc kreować nową, otwartą Europę.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Zgorzelec 28.07.2014 r.

Postępy w realizacji budowy oraz kolejny koncert w namiocie

Ruszyły już prace budowlane związane z budową Europejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen. Na początku grudnia uzyskano pozwolenie na jego budowę oraz przekazano plac budowy wykonawcy. Na terenie Stalagu VIIIA trwają prace porządkowe oraz przygotowawcze do inwestycji.

Oto wizualizacja powstającego Centrum:

Zbliża się również termin tradycyjnego koncertu w namiocie. W środę, 15 stycznia 2014r. na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIA wysłuchać będzie można dzieła Oliviera Messiaen w wykonaniu młodych muzyków z Belgii – kwartetu TetraGonist.

Bardzo ważnym elementem tego uroczystego wieczoru będzie opowieść wnuczki jednego z byłych jeńców – Paule von Straeten, która będzie traktowała o historii obozu.

Idea koncertu nawiązuje do wydarzenia z 15 stycznia 1941r., kiedy to Olivier Messiaen, francuski kompozytor wraz z trzema współwięźniami po raz pierwszy wykonali w baraku teatralnym dzieło „Kwartet na koniec czasu”, skomponowane w ciężkich warunkach obozowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013