Projekty


Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości realizuje wiele projektów kulturalnych, historycznych i edukacyjnych wspierających lokalne społeczności z pogranicza Polski i Niemiec.