ECEK


Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MeetingPoint Music Messiaen

Zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 – budowa EUROPEJSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO – KULTURALNEGO  Zgorzelec – Görlitz.

Budowę Centrum zlokalizowano na terenie Obozu Jenieckiego Stalag VIII A, gdzie 15 stycznia 1941 r. miało miejsce prawykonanie w całości utworu „Kwartet na koniec czasu” . Centrum stworzy możliwości upamiętnienia wydarzeń II wojny światowej ze szczególnym podkreśleniem jenieckiej działalności artystycznej. Kwartet skomponował  Olivier Messiaen, będąc jeńcem wojennym osadzonym w Stalagu VIII A w Görlitz po stronie dzisiejszego Zgorzelca. Dzieło to znawcy współczesnej muzyki  uznają za jeden z najgłębszych i najbardziej porywających utworów w muzyce XX stulecia. To arcydzieło muzyczne wykonywane już ponad 500 razy na oficjalnych koncertach przez światowej sławy muzyków. Centrum stworzy możliwość spotkań na styku trzech granic mieszkańców wielu narodów, skorzystania z szerokiej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej. W pracach organizowanych w Centrum uczestniczyć będą pedagodzy, artyści, dzieci i młodzież. Jedną z ciekawszych form pobytu będą kilkudniowe  warsztaty edukacyjno – kulturalne z udziałem dzieci i młodzieży z różnych krajów Europy. Realizacja projektu przyczyni się także do wzrostu jakości prezentacji dorobku O.Messiaena,  zbiorów upamiętniających funkcjonowanie Stalagu VIII A, organizacji spotkań kompozytorów z całej Europy, koncertów z udziałem światowej klasy muzyków,  międzynarodowych, młodzieżowych warsztatów szkoleniowo – poznawczo – artystycznych.

Partnerem Wiodącym dla tego projektu była  – Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu

Partnerami byli:

1.    MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V. Göerlitz
2.    Gmina Wiejska Zgorzelec
3.    Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
4.    Gmina Miejska Zgorzelec
5.    Landkreis Goerlitz
6.    Verein der Freunde und Förderer des MEETINGPOI NT MUSIC MESSIAEN e.V. Göerlitz

Od jednego  z partnerów  GMINY ZGORZELEC  w dniu 23.12.2011 r Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu przyjęła (w formie aktu notarialnego) darowiznę nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 305 i 306/1 (Obr.0007, Koźlice, Am-1) o łącznej powierzchni 6,9307 ha. Darowana nieruchomość przeznaczona została na realizację celów statutowych Fundacji w obszarze kultury z przeznaczeniem pod budowę Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap I.

Bardzo dziękujemy naszemu partnerowi – Gminie Wiejskiej Zgorzelec, Panu Wójtowi Kazimierzowi Janikowi za zaangażowanie w realizację projektu i przekazanie terenów pod inwestycję.

Budowa Centrum to budowa kolejnych mostów kultury i europejskiej edukacji. To stworzenie warunków do zwiększenia liczby uczestników, którzy w profesjonalnych warunkach będą pogłębiać swoją wiedzę historyczną, umiejętności artystyczne i poznawać dorobek rówieśników z innych krajów. To jedyna tego rodzaju instytucja w powiecie zgorzeleckim prezentujące tak szeroką ofertę edukacyjno – artystyczną. Centrum będzie funkcjonowało przez cały rok realizując szerokie zdania w zakresie wychowawczym, edukacyjnym i artystycznym.

Prezentacja multimedialna – od przestrogi przeszłości do nadziei przyszłości