Międzynarodowy Workcamp


VI. Międzynarodowy Workcamp i Warsztaty Metalowe

W dniach od 20 lipca do 3 sierpnia 2013r. na terenie byłego obozu jenieckiego STALAG VIII A miało miejsce spotkanie młodzieży pochodzącej z różnych zakątków Europy. Uczestnicy Workcampu poprzez wspólną pracę oraz zorganizowane zajęcia poznawali historię miejsca, siebie nawzajem, wymieniali się swoimi doświadczeniami. Dzięki temu, że przebywali w różno kulturowym towarzystwie uczyli się również języków obcych i poznawali potrawy swoich narodowych kuchni. Niemal każdego dnia odbywały się prace porządkowe na terenie byłego obozu, dzięki którym młodzież miała szansę poznać miejsce oraz jego dzieje, a miejsca m.in. obozowych kuchni oraz baraku teatralnego zostały oczyszczone i uporządkowane.

Równolegle do workcampu prowadzone były warsztaty metalowe, podczas których powstawała rzeźba metalowa inspirowana muzyką Oliviera Messiaena – utworem „Kwartet na koniec czasu”. Prace warsztatów metalowych prowadził pan Beier, artysta, który kolejny już rok angażuje się w to wyjątkowe wydarzenie. Rzeźba, której elementy powstawały podczas tegorocznych warsztatów zostanie zainstalowana na terenie Stalagu.

Organizatorzy zadbali również o ciekawą aranżację czasu pobytu młodzieży: poza pracami porządkowymi oraz przy budowie rzeźby zorganizowano wyjazd do Stalagu VIII C w Żaganiu, gdzie znajduje się Muzeum Obozów Jenieckich, wyjazd do Drezna – zwiedzanie starego miasta oraz instytucji kulturalnych w tym mieście. Kolejnymi atrakcjami WORKCAMPU były zajęcia muzyczne z lokalnym zespołem muzycznym TYTAN oraz wycieczka nad jezioro Berzdorf.

Oficjalne zakończenie tego dwutygodniowego spotkania odbyło się 2 sierpnia 2013r. podczas którego młodzież przedstawiła przygotowany przez siebie program artystyczny oraz zaprezentowała efekty swojej pracy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska – Saksonia 2007 – 2013