Wiosenne porządki na terenie Stalagu VIII A


22 kwietnia cały świat obchodzi Dzień Ziemi – dzień, w którym promuje się postawy proekologiczne w społeczeństwie. Partnerzy Projektu postanowili wykorzystać tę okazję, by przypomnieć lokalnej społeczności o tym, iż teren byłego obozu jenieckiego również wymaga pielęgnacji nie tylko w wymiarze fizycznym, ale również mentalnym. W czynnościach porządkowych udział wzięła młodzież z dwóch szkół mających swoje siedziby w przygranicznych miastach: z Zespołu Szkół Zawodowych w Görlitz oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emili Plater w Zgorzelcu. Około 100 uczniów poznało teren byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIA. Młodzież poprzez przeprowadzone prace pielęgnacyjne terenu uczyła się selekcji odpadów, przygotowała teren dla odwiedzających, a także wzięła udział w pogadance na temat historii miejsca pamięci narodowej jakim jest STALAG VIIIA.

W ramach podziękowania za trud włożony w wykonaną pracę, uczestnicy spędzili miłe chwile podczas wspólnego pikniku. Za Państwa obecność podczas Dnia Ziemi dziękują wszyscy Partnerzy Projektu „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1”: Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu, Stowarzyszenie MeetingPoint Music Messiaen, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, Starostwo Powiatowe Görlitz, Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Wiejska Zgorzelec oraz Stowarzyszenie Freunde+Förderer des MeetingPoint Music Messiaen.

Na terenie byłego obozu jenieckiego STALAG VIIIA ma powstać Europejskie Centrum Edukacyjno – Kulturalne, które stworzy możliwość skorzystania z szerokiej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej. W działaniach organizowanych w Centrum uczestniczyć będą pedagodzy, artyści, dzieci i młodzież. Jedną z form pobytu będą kilkudniowe warsztaty edukacyjno – kulturalne z udziałem dzieci i młodzieży z różnych krajów Europy mające na celu rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz kulturalnej uczestników.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Polska – Saksonia 2007 – 2013